درباره آزمون cgfn و rm
 
 
RN دوره جامع
 
شرایط دوره حضوری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
75
آقایان شیری- کامرانی
داخلی جراحی
700000
30
دکتر بگ جانی
کودکان
700000
30
دکتر خدامرادی
بهداشت مادران و نوزادان
700000
30
دکتر زارعیان
بهداشت جامعه
700000
25
دکتر صدقی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
3330000
190
       
 

 

مقدمه اي بر CGFNS
پس از دهه  1960 ايالات متحده با سيل عظيمي از پرستاران خارجي روبه رو شد كه براي گذراندن دوره هاي پرستاري مهاجرت كرده بودند. ادارات مهاجرت ايالات متحده براي تعيين سطح آموزشي پرستاران- كه متقاضي اخذ ويزاي كار بودند- با كمبود وقت مواجه شدند و نياز به وجود يك گواهينامه يا مدرك به عنوان Registered Nurse در ايالات متحده از آن زمان پديد آمد. واقعيت آن بود كه به طور متوسط تنها پانزده تا بيست درصد پرستاران آموزش ديده خارجي آزمون RN ايالات متحده ياN NCLEX-R كنوني را مي گذراندند. برنامه CGFNS به عنوان يك آزمون پيش نياز وفرايند ارزيابي كننده براي پرستاران خارجي محسوب شد تا پرستاران بتوانند با كارايي بيشتر نيازمنديهاي لازم جهت دريافت مدرك RN در آمريكا را كسب كنند.
CGFNSمزاياي برنامه
اين برنامه كيفي  ، پرستاراني را که داراي پتانسيل بالايي براي كسب مدرك در ايالات متحده هستند مشخص مي كند . از زمان شروع برنامه يعني زماني كه امتيازات حاصل از CGFNS ملاك حضور در آزمون RN به شمار رفته پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي ايجاد شده است .پيش از آن %20-15 افراد موفق به دريافت مدرك مي شدند كه ا خيرا اين آمار به %90-88 رسيده است . افزايش مكانهاي برگزاري آزمون CGFNS و آزمونهاي زبان در تمام دنيا براي داوطلبان اين مزيت را داشته است كه در وقت و هزينه صرفه جويي كنند چرا كه به جاي مسافرت به آمريكا و شركت در آزمون NCLEX-RN[t1]  ميتوانند امتحان CGFNS را در كشور خود بگذرانند. هر پرستاري كه علاقمند به انتخاب شده و كسب امكان بالاي موفقيت در امتحان ‌NCLEX-RN باشد آزمون CGFNS را بسيار سودمند خواهد يافت. پرستاران متقاضي بوردهاي آمريكايي Registered Nurse و دپارتمان كارآمريكا سرويس تابعيت و مهاجرت وهمچنين تحصيل در دانشگاهها و موقعيتهاي استخدام مي توانند از مزاياي اين برنامه  برخوردار شوند. كسب اين گواهينامه از سه را ه به پرستاران كمك مي كند. اول اينكه به مثابه سكوي پرتاب براي حضور در آزمون RN است يعني با دريافت اين گواهينامه تمام پيش نيازهاي لازم براي شركت يك پرستار در امتحان NCLEX-RN كسب خواهد شد. اغلب ايالتهاي آمريكا قبل از اينكه پرستار بتواند در آزمون NCLEX-RN حضور يابد دارا بودن اين گواهينامه را شرط اصلي قرار داده اند اما از آنجائيكه قوانين ايالتي به طور جداگانه وضع مي شود شروط لازم ممكن است از ايالتي  به ايالت ديگر فرق كند بنابراين شما بايد با بورد پرستاري ايالات مورد نظر خود تماس گرفته و شرايط دريافت عنوان Resigered Nurse را سئوال كنيد. دو م اينكه دريافت گواهينامه به ميزان زيادي موفقيت يك پرستار را در امتحان NCLEX-RN تضمين خواهد كرد( در مقايسه با پرستاراني كه فاقد گواهينامه هستند) و به متقاضيان درصد بالايي از اطمينان به موفقيت در آزمون فوق را خواهد بخشيد و بالاخره اينكه دريافت اين گواهينامه اخذ ويزاي كار در ايالات متحده  را تسهيل مي كند . در بخش 343 اصلاحيه قانون كار ومهاجرت (IIRIRA) مصوبه 1996 از گواهينامه CGFNS به عنوان ملاك اصلي براي غربالگري افراد متقاضي كار در سرويسهاي بهداشتي و مراقبتي ياد شده است. ICHP (كميته بين المللي متخصصين  بهداشتي و مراقبتي ) –بخش CHFMS  ـ اعطاي ويزاي كار را گسترش داده است. مطابق با يكي از ملزومات بخش 343 براي پرستاراني كه خارج از آمريكا تحصيل كرده اند فاقد گواهينامه هاي آمريكايي هستند اخذ گواهينامه CGFNS به عنوان يك پيش نياز ضروري است.
ملزومات اساسي
برنامه CGFNS اختصاصاً براي پرستاران عمومي (General) در نظر گرفته شده است. كه درخارج از ايالات متحده تحصيل كرده و مي خواهند شانس گذراندن امتحانات NCLEX-RN را داشته باشند تا بتوانند با كسب مدرك RN به عنوان Registered Nurse  در ايالات متحده مشغول به كار شوند. .
: اين برنامه از سه بخش تشكيل شده است
1ـ بررسي مدارك تحصيلي شامل گواهينامه ها و عضويت ها2ـ ارزشيابي توسط امتحان CGFNS ( ارزيابي يك روزه دانش پرستاري) 3ـ ارزيابي سطح معلومات زبان انگليسي .توجه داشته باشيد كه هر پرستار مي تواند با گذراندن موفقيت آميز هر سه بخش موفق به دريافت گواهينامه CGFNS شود. به اين منظور يك پرستار بايد آموزش ديده باشد. و مدرك متداول به عنوان يك پرستار عمومي ‌First Level آنگونه كه توسط ICN (انجمن بين ا لمللي پرستاران ) تعريف شده است – را دريافت كرده باشد. اين پرستاران د ر اغلب كشورها پرستاران حرفه اي يا Registered ناميده مي شوند. پرستاران سطح دوم (second level) كه غالباً پرستاران تجربي شغلي (vocational) يا كمك پرستار (practical) ناميده مي شوند صلاحيت دريافت RN آمريكا را ندارند بنابراين نمي توانند در برنامه ‌ CGFNS شركت كنند. CGFNS سطوح آموزشي پرستاران را ارزيابي مي كند و مدارك كلي را از متقاضيان دريافت مي نمايد. متقاضيان بايد دوره آموزش دانشكده را گذرانده باشند و از يك دانشكده رسمي (حداقل ظرف مدت دو سال) فارغ التحصيل شده باشند و مفاهيم تئوريك و روشهاي باليني مراقبت پرستاري بالغين شامل داخلي وجراحي . مادران  ونوزادان و پرستاري اطفال پرستاري بهداشت رواني را كاملاً بدانند . توجه داشته باشيد كه تمامي مدارك بايد مستقيما ً از سازمان مربوطه دريافت شده باشد. متقاضيان بايد داراي مدرك كامل و بدون محدوديت براي كار به عنوان پرستار عمومي سطح اول در كشوري كه تحصيل كرده باشند ومدرك متداول را نيز دريافت كرده باشند. همه مدارك بايد توسط سازمان مربوطه تعیين شود. در صورتي كه يك متقاضي در يك حيطه آموزش تئوري يا عملي را نگذرانده باشد اقدام به تكميمل دوره نمايد. نمرات آنها نيز بايد از طريق سازمان  برگزار كننده آزمون مستقيماً به سازمان مركزي CGFNS ابلاغ گردد. CGFNS نمراتي كه توسط خود داوطلب به مركز برسد نخواهد پذيرفت. يك پرستار عمومي بايد مفاهيم تئوريك و روشهاي باليني را در حيطه هاي مختلف بداند. پرستاري كه در يك حيطه كاركرده (مثلاً در حيطه مامايي يا اطفال و رواني) نيز صلاحيت شركت در برنامه را ندارد. پزشكان و ساير گروه هاي تخصصي نيز نمي توانند در اين برنامه حضور داشته باشند.

CGFNSوظايف

وظايف شما

براي شما شماره داوطلبي مخصوص CGFNS  را ارسال مي كند.
شما فرم application را پركرده و مدارك پرستاري را ضميمه كرده و ارسال مي‌كنيد
مدارك ارسالي وصلاحيت شما را بررسي مي كند.
صلاحيت يا غدم صلاحيت شمارا به لحاظ زبان بررسي مي كند.
براي ارزيابي زبان انگليسي در سازمانهاي مربوطه  ثبت نام كنيد
براي متقاضيان  واجد شرايط مكان و تاريخ امتحان را  مشخص كند
نمرات آزمون شما مستقيما به CGFNS برسد
 نتايج شما را بررسي كند
در آزمون شركت كنيد
آزمون مهارت زبان انگليسي
داوطلبان بايد مهارت زبان انگليسي خود را از طريق اخذ امتيازات از سازمان برگزار كننده آزمون اثبات كنند. به طور رايج داوطلبان مي توانند هم TOFEL  - كه توسط مراكز ETS برگزار مي شود.هم TOEIC كه توسط گروه Chauncy برگزار مي شود- را بگذرانند و  هم مي توانيد مدرك IELTS كه توسط مركز انتخابات ESOL دانشگاه كمبريج بريتانيا و سفارت بريتانيا و مركز آموزش IDP استراليا برگزار مي شود داشته باشند. به عبارت ديگر متقاضيان بايد يكي از آزمونهاي انگليسي فوق را با موفقيت به پايان برده باشند و امتياز لازم براي هر يك از آزمونها عبارت است از : .

CGFNSوظايف

وظايف شما

براي شما شماره داوطلبي مخصوص CGFNS  را ارسال مي كند.
شما فرم application را پركرده و مدارك پرستاري را ضميمه كرده و ارسال مي‌كنيد
مدارك ارسالي وصلاحيت شما را بررسي مي كند.
صلاحيت يا غدم صلاحيت شمارا به لحاظ زبان بررسي مي كند.
براي ارزيابي زبان انگليسي در سازمانهاي مربوطه  ثبت نام كنيد
براي متقاضيان  واجد شرايط مكان و تاريخ امتحان را  مشخص كند
نمرات آزمون شما مستقيما به CGFNS برسد
 نتايج شما را بررسي كند
در آزمون شركت كنيد
   
 
  Test cable channels Graduate Department of Health