.: برنامه آموزشی دوره های بازآموزی پرستاری
 
 
 
 

 

 

 

 
کارگاه های تخصصی موسسه معین
  آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد و نحوه اجرایی کردن آن
  اصول ثبت گزارش دهی و گزارش نویسی
 
 
  ماساژ و رفلکسولوژی آقایان
  سلامت روانی
  مراقبت از پا با تاکید بر بیماریهای عروقی و دیابت تدابیر مراقبتی از بیماران مبتلا به اختلالات عصبی
 
 
  موارد استفاده و طریقه کاربرد اکسیژن درمانی
  پرستاری از سالمندان در بیمارستان و آسایشگاه زایمان فیزیولوژیک پرستاری در اورژانس های روانپزشکی اورژانسهای انکولوژی برای پرستاران
  روش تحقیق کمی پیشگیری و کنترل عفونت در بیماری ایدز آمار پیشرفته روایی و پایایی پرستاری قانونی
  تفسیر سی تی اسکن مغز استرلیزاسیون و ضد عفونی در اتاق عمل سطح دو آنالیز رگرسیون SPSS شیمی درمانی
  تفسیر گازهای خون رهبری و مدیریت اثربخش در پرستاری (پرستاری عمومی) سطح دو آنالیز واریانس SPSS تفسیر گرافی ها
  تغذیه در سرطان تغذیه، بهداشت و ماساژ پوست ترویج تغذیه با شیر مادر مدیریت استرس
  تازه های اتاق عمل تشخیصهای پرستاری و مراقبتهای مرتبط بازیابی تحقیقات و مرور سیستماتیک بر مطالعات تغذیه معده ای/ روده ای
  احتیاطات پرستاری-مامایی در انواع نمونه گیری های آزمایشگاهی ورزش های تنفسی ترومای پیشرفته و بحران تکنولوژی جراحی
  پیشگیری و مراقبت از زخم بستر مدیریت درد آژیتاسیون بخش مراقبت های ویژه تکنولوژی جراحی آشنایی با الزامات و ضوابط تحصیل در خارج ار کشور
  روش تدریس بحث گروهی و سخنرانی تکنیک مصاحبه تحلیل محتوای کیفی مراقبت های پرستاری در بیماران دارای استومی
  اقدامات پیشرفته CPR اقدامات اولیه CPR احیا قلبی تنفسی در نوزادان اختلال تعادل آب و الکترولیت
      حقوق و قوانین پرستاری مقاله نویسی
         
 
:ويژگي‌هاي متمايز برنامه‌هاي آموزشي معين
موسسه معين  با رويكرد ويژه خود در آموزش و علاوه بر ويژگي‌هاي مشترك دوره‌هاي با كيفيت آموزشي در كشور، به نكات زير در طراحي و اجراي برنامه آموزشي توجه و تاكيد خاص دارد:
توجه به برنامه‌هاي آموزشي توسعه بينش Attitude مديران معطوف است زيرا كه با توجه به فرايند تحول سازماني تا زماني كه دانش تبديل به باور و بينش نشود، نمي‌توان از آن انتظار تغيير در رفتار فردي و يا گروهي داشت.
در طراحي برنامه‌هاي آموزشي' نيازمندي‌هاياساسي مديران' مدنظر مي‌باشد اين نيازمندي‌ها حاصل يك كار پژوهشي با روش كاملا' عملي خواهدبود كه توسط سازمان قبل از شروع و در هنگام اجراي برنامه انجام خواهد شد.
برنامه‌هاي آموزشي مبتني بر اصول حاكم بر آموزش برزگسالان (آندراگوژي) طراحي و اجرا مي‌شود.
با توجه به گرانقدر بودن وقت مديران شركت كننده، كارآئي و اثربخشي برنامه از ديگر ويژگي‌هاي بسيار مهم آن است. حصول بيشترين نتيجه در راستاي اهداف برنامه در حداقل وقت صرف شده از سوي مديران يكي از محورهاي مورد توجه در برنامه‌ريزي برمانه‌هاي آموزشي 'معين ' مي‌باشد

پيوند فعاليت‌هاي دو بخش مشاوره و آموزش در جهت حل مشكلات مديريت و زمينه‌سازي تحول در سازمان‌ها از وجوه متمايز برنامه‌هاي آموزشي معين  مي‌باشد.
به دليل ويژگي‌هاي خاص برنامه‌هاي آموزشي 'موسسه علوم وفنون معين ' در اين برنامه‌ها از حضور استاداني استفاده مي‌شود كه علاوه بر تسلط بر مفاهيم و تئوري‌هاي روز مديريت، خود تجربه كافي و با ارزش در مديريت نيز داشته باشند. استادان براي ايفاي نقشي كه در اين برنامه‌ها براي آن‌ها در نظر گرفته شده است، نيازمند هر دو قابليت تئوريك و تجربي مي‌باشند. نكته حائز اهميت در اين ارتباط، انطباق دانش نظري و تجربي عملي آن‌ها با پارادايم‌هاي روز مديريت مي‌باشد.
استفاده از تكنولوژي آموزشي مناسب، موردكاوي (Case study )، كارگاه آموزشي، ‌Business Game و ابزارها و روش‌هاي مورد استفاده در برنامه‌هاي آموزشي سازمان مديريت معين  براي ايجاد جذابيت بيشتر و افزايش ضريب توسعه فهم مي‌باشد و ضمنا' موارد فوق ابزار بسيار موثري در تثبيت مفاهيم وتمريني براي بكارگيري آن‌ها در حين عمل مي‌باشد.
در طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي بنا به اقتضاء از شيوه‌هاي آموزش گروهي ‌Team-teaching بهره‌گيري مي‌شود تعدادي از برنامه‌ها نيزبا حضور استادان ميهمان و يك يا چند ارایه دهنده Presentor اجرا مي‌گردد.
موسسه معين  تاكيد دارد كه فرايند و يادگيري بايد در برنامه اتفاق بيفتد. به همين منظور ضمن ارایه مطالب و منابع متنوع واستفاده از ابزارهاي كمك آموزشي با به چالش كشيدن مخاطبين، تلاش در تثبيت و بكارگيري مفاهيم جديد دارد.
موسسه معين  ، با پيوند فعاليت‌هاي دو بخش مشاوره و آموزش در جهت حل مشكلات مديريت و زمينه‌سازي تحول در سازمان‌ها خود را در نقشي فراتر از ارایه دهنده خدمات آموزشي مي‌بيند. در واقع فرا راه حل ارایه مي‌دهد.

Test cable channels Graduate Department of Health