.: آزمون های حضوری دکتری تخصصی :.
 
 
   
 
آزمون های حضوری دکتری تخصصی
 

 

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته، آزمون های آمادگی آزمون دکتری تخصصی را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید
:آزمون های حضوری در رشته های زیر در موسسه معین برگزار می گردد
       
 
 
   
 
علوم پایه پزشکی
 
   بیوشیمی بالینی  
  علوم تشریحی (آناتومی)  
  فیزیولوژی  
  بیوتکنولوژی پزشکی  
  بیولوژی تولید مثل  
  پزشکی مولکولی  
  مهندسی بافت  
  رادیولوژی ومهندسی  
  فيزيك پزشکی  
  مجموعه مدیریت  
  مدیریت خدمات بهداشتی  
  علوم بهداشتی  
  بهداشت باروری  
  علوم بالینی  
  پرستاری  
  علوم تغذیه  
  روانشناسی بالینی  
  مامایی