.: دوره های حضوری دکتری تخصصی :.
 
 
   
 
دوره های حضوری دکتری تخصصی
 

 

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته، دوره های آمادگی آزمون دکتری تخصصی را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید
:دوره های حضوری در رشته های زیر در موسسه معین برگزار می گردد
       
 
 
 
 
مجموعه مدیریت
 
   
   
 

اقتصاد بهداشت

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
علوم بالینی
 
 

آموزش پرستاری

 
  مامایی  
   
 

علوم تغذیه

 
  مطالعات اعتیاد  
   
 
گروه توانبخشی
 
 

فیزیوتراپی

 
  مشاوره توانبخشی  
     
     
     
 
مجموعه زیست شناسی
 
   
   
   
   
   
  بیوتکنولوژی  
   
     
 
علوم بهداشتی
 
   
   
   
   
 

مهندسی بهداشت محيط

 
   
  بهداشت و ایمنی مواد غذایی  
  علوم و صنایع غذایی  
 
مجموعه داروسازی
   
علوم پایه پزشکی
 
       
       
     

ویروس شناسی

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  آزمون ارتقا فارغ التحصیلان داروسازی خارج از کشور      
 
رادیولوژی ومهندسی
     
 

فيزيك پزشکی

     
       
         
         
         
        زیست پزشکی سامانه ای  
        توکسینهای میکروبی  
 
Test cable channels Graduate Department of Health