.:بسته های آموزشی دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت :.
 
 
   
   
 
بسته های آموزشی دکتری تخصصی
 
 
 

بسته آموزشی مجموعه ای است منحصر بفرد که امکان در اختیار داشتن یکجای مطالب مهم کلیه کتب اصلی و جزوات ارزشمند اساتید تاثیرگذار در آزمون را میسر می سازد. این بسته ارزشمند شامل کلیه مباحث دروس دوره مورد نظر بوده و داوطلب را با فراگیری کامل مطالب، از مطالعه پراکنده بی نیاز می سازد.

 
:لیست رشته هایی که دارای بسته آموزشی هستند به شرح زیر می باشد
 
 
 
 
 
علوم بهداشتی
 
   
   
   
   
   
   
   
  بهداشت و ایمنی مواد غذایی  
  علوم و صنایع غذایی  
   
  روانشناسی عمومی  

 

 

 
 
علوم بالینی
 
  آموزش پرستاری  
   
 

علوم تغذیه

 
  مامایی  
   
  مطالعات اعتیاد  
   
   
 
     
 
رادیولوژی ومهندسی
 
 

فيزيك پزشكي

 
 

مهندسی بافت

 
 

مدیریت محیط زیست

 
 

تصویربرداری پزشکی گرایش سلولی

 
  تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی  
     
 
مجموعه زیست شناسی
 
   
   
   
   
   
   
   
  بیوانفورماتیک  
     
 
مجموعه مدیریت
 
   
 

اقتصاد بهداشت

 
   
   
   
   
   
   
   
  سیاستهای غذا و تغذیه  
     
مجموعه داروسازی
   
علوم پایه پزشکی
 
     
     
   

ویروس شناسی

 
     
     
     
     
     
     
   

قارچ شناسي پزشكي

 
     
     
     
       
توانبخشی
     
فیزیوتراپی      فیزیولوژی ورزش  

مشاوره توانبخشی

     
مددکاری اجتماعی     علوم اعصاب  
       
       
     

زیست پزشکی سامانه ای

 
      توکسینهای میکروبی