دوره های حضوری آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ن

دوره های حضوری کارشناسی ارشد

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته، دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید

دوره های حضوری در رشته های زیر در موسسه معین برگزار می گردد

 
علوم بالینی
 
   
   
 

پرستاری سالمندی

 
 

علوم تغذیه

 
  تغذیه بالینی  
  تغذیه ورزشی  
 

مامایی

 
 

روانشناسی بالینی

 
  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان  
 

تکنولوژی گردش خون

 
 

مشاوره مامایی

 
  پرستاری نظامی  
  پرستاری اورژانس  
  اتاق عمل  
  روان پرستاری  
  پرستاری داخلی جراحی  
  پرستاری کودکان  
  پرستاری توانبخشی  
  پرستاری سلامت جامعه  
  مدیریت پرستاری  
  هوشبری  
     
 
گروه توانبخشی
 
 

بینایی سنجي

 
 

شنوایی سنجی

 
 

فیزیوتراپی

 
 

کاردرمانی

 
 

گفتار درمانی  

 
 

مديريت توانبخشی

 
   
   
 
علوم بهداشتی
 
   
   
   
 

آمار زیستی

 
   
   
   
 

علوم بهداشتی در تغذیه

 
 

سلامت سالمندی

 
 

برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی

 
 

اکولوژی انسانی

 
  بهره برداری از تاسیسات بهداشتی  
  ژورنالیسم پزشکی  
     
 
رادیولوژی ومهندسی
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
مجموعه زیست شناسی
 
   
   
   
   
   
   
   
 
     
 
مجموعه مدیریت
 
   
   
  تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی  
 

رفاه اجتماعی

 
 

اقتصاد بهداشت

 
 

فناوری اطلاعات سلامت

 
   
   
   
   
  سایبرنتیک پزشکی  
     
 
علوم پایه پزشکی
 
   
   
   
   
 

ميكروب شناسی موادغذایی

 
  علوم تغذیه دربحران وحوادث  
     
  علوم آزمایشگاهی  
  بیوشیمی بالینی  
  بیوتکنولوژی پزشکی  
  ژنتيك انسانی  
  ایمنی شناسی  
  خون شناسی  
  ميكروب شناسی  
  انگل شناسی  
  ویروس شناسی  
  قارچ شناسی پزشکی  
     
 
علوم دارویی
 
   
  شیمی دارویی  
 

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی