دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی موسسه معین
 
 
   
 
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی
 
 

 

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته دوره های آمادگی آزمون کاردانی به کارشناسی را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health